[Nagoya] Đương nhiên, nếu các bạn sử dụng kỹ thuật xem chỉ tay đã học để làm việc thì cũng không sao.

 

Xin chào, tôi là Nishikei.

 

Tôi đã nghiên cứu về xem chỉ tay được 11 năm.

 

 Đến nay tôi đã có kinh nghiệm xem chỉ tay ở 12 quốc gia.

 

Cho đến nay tôi đã xem bói cho rất nhiều người và đã phát triển kỹ thuật xem chỉ tay dựa trên thuyết âm dương.

 

Nếu sử dụng kỹ thuật này, thì tôi tin rằng có thể xem bói ở bất kỳ quốc gia nào.

 

Hiện tại, thì tôi mở lớp học dạy xem chỉ tay, tập trung ở Nagoya.

 

 

Ở Tokyo và Osaka tôi cũng có mở các lớp học, đã sang đến năm thứ 4.

 
 

Để mở rộng kỹ thuật xem chỉ tay dựa trên thuyết âm dương này trên toàn thế giới, tôi đang có kế hoạch mở các lớp học ở các địa điểm khác nhau trên thế giới.

 
 

 Nhưng hiện tại giáo trình bằng tiếng nhật cũng như các thuật ngữ bằng tiếng nhật có thể không phù hợp với tập tục và văn hóa của các nước khác.

 
 

Vì vậy, tôi muốn dạy miễn phí xem chỉ tay cho người nước ngoài muốn học bộ môn này.

 
 

Học phí thông thường là 10,000 JPY nhưng tôi chỉ thu phí giáo trình là 1000 JPY.

 
 

Để đổi lại việc giảng dạy miễn phí, tôi cũng muốn các bạn hãy cho tôi lời khuyên và giúp tôi dịch giáo trình.

 

Và khi trở về nước, các bạn hãy gọi tôi sang cùng.

 
 

Đương nhiên, nếu các bạn sử dụng kỹ thuật xem chỉ tay đã học để làm việc thì cũng không sao.

 
 

Tôi sẽ dạy các bạn xem chỉ tay và các bạn hãy dạy tôi về đất nước của mình.

 
 

Tôi chỉ nói được một chút tiếng Anh vì vậy nếu các bạn có thể nói được một chút tiếng Nhật thì rất tốt.

 
 

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.

 
 

その他の記事
Scroll to Top